Zapraszamy

Pon -Pt 8:00 - 20:00

Adress

41-902 Bytom
ul. Woźniaka 78

Kontakt

rejestracja@poradnia-miriada.pl
tel. 32 787 70 60
tel. 728 309 492

mgr Ewa Kuśmierska

DYREKTOR

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Logopedii oraz Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Jestem również pełnomocnikiem d/s jakości, a także audytorem wewnętrznym Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Moje fascynacje zawodowe to: jakość i standardy w edukacji początkowej, a także innowacje i nowoczesne rozwiązania pedagogiczne. Jestem autorką artykułów w znaczących czasopismach dla nauczycieli: "Biuletyn Oświatowy ", "Nauczyciel i Szkoła" i "Wychowanie w Przedszkolu. "Ukończyłam ponadto wiele kursów i warsztatów metodycznych z zakresu kreowania wizji przedszkola, organizacji warsztatu pracy nauczyciela i obserwacji dziecka. Przez dwa lata uczestniczyłam w Forum Jakości w Edukacji organizowanym przez Departament Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od wielu lat jestem dyrektorem i współwłaścicielem niepublicznych przedszkoli w Zabrzu i Bytomiu oraz Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych z siedzibą w Zabrzu.

Moje zawodowe motto oparłam na sentencji prof. B. Rocławskiego "W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami".

Interesuję się historią sztuki i malarstwem, lubię dobrą książkę i muzykę rockową.

mgr Agnieszka Gołębiowska

PSYCHOTERAPEUTA, COACH, EEG BIOFEEDBACK

Sekretem zdrowia, zarówno umysłu, jak i ciała, nie jest opłakiwanie przeszłości, ani zamartwienie się przyszłością, lecz mądre życie w chwili obecnej.

Budda

Jestem coachem i psychoterapeutą, menedżerem, neurologopedą i pedagogiem. Swoją wiedzę coachingową, neuropsychologiczną i pedagogiczną łączę z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z drugim człowiekiem.

Od kilku lat jako coach i mentor wspieram innych w poznawaniu siebie, w rozwijaniu ich umiejętności, odkrywaniu talentów i zasobów oraz w realizacji marzeń i celów.

Jako psychoterapeuta pomagam osobom przeżywającym trudności emocjonalne. W trakcie intensywnej terapii uczę moich klientów radzić sobie z trudną sytuacją, wskazuję jak przeorganizować sposób myślenia i działania, tak by powrócić do czerpania radości z życia. Przedmiotem terapii są trudności, konflikty i obawy niepokojące klientów.

Kwalifikacje:

Szkoła Psychoterapii W Podejściu Integracyjnym: Systemowo – Ericksonowskim
   w Katowickim Instytucie Psychoterapii – W Trakcie Certyfikacji

Roczny Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej
   w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Studia Podyplomowe Coaching I Mentoring
   na Uniwersytecie Swps W Katowicach

Specjalistyczne Studium Neurologopedii
   w Lublinie

Pedagogika
   na Uniwersytecie Śląskim

Jestem mamą trójki dzieci. Wolny czas spędzam przy sztaludze malując obrazy oraz na korcie do squasha. Wieczorami lubię czytać książki.

Zapraszam również na moją stronę link.

mgr Żaneta Dulęba

TERAPEUTA SI

Jestem fizjoterapeutką z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz genetycznymi.

Posiadam uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej. Ukończyłam kursy w zakresie:

  • Neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
  • Diagnozy i terapii neurorozwojowej niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
  • Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT

Prywatnie jestem mamą 3 letniego chłopca. Jestem zaangażowana w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, która daje mi energię i dużą satysfakcję. Będąc mamą, wiem jak ważny jest rozwój dziecka zarówno ten fizyczny jak i emocjonalny. Ważne jest wspieranie tego rozwoju. W swojej pracy kieruję się filozofią pozytywnego myślenia wykorzystującą metody komunikacji NLP.

mgr Anna Grzona

Pedagog, terapeuta EEG BIOFEEDBACK

Jestem absolwentką Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej na kierunku Pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika. Od kilku lat pracuję jako pedagog specjalny w przedszkolu. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG- BIOFEEDBACK. Ukończyłam także kurs I stopnia wspomagającej metody komunikowania się MAKATON. Nadal poszerzam swoje kwalifikacje z zakresu metod terapeutycznych uczęszczając na kursy specjalistyczne oraz studia. Nieustannie ćwiczę swoje kompetencje pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Moją pasją jest podróżowanie. Lubię czytać książki oraz aktywnie spędzać wolny czas.

mgr Karolina Mokrak

Psycholog, terapeuta behawioralny, trener umiejętności społecznych

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam III- stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, co umożliwia mi prace w charakterze terapeuty behawioralnego. Moje  główne zainteresowania zawodowe to praca z dziećmi ze spektrum  całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuję jako psycholog i terapeuta behawioralny w przedszkolnym punkcie terapeutycznym. Ponadto świadczę specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i chęci do dalszego rozwoju zawodowego.

mgr Katarzyna Orłowska

Warsztaty plastyczne ,,Mali Artyści"

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pedagogiki oraz sztuki. Zdobytą wiedzę staram się wykorzystać i w sposób przystępny oraz ciekawy przekazać dzieciom. W poradni prowadzę zajęcia " mali artyści". Staram się, by ich uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat malarstwa, rzeźby czy sztuki w ogólnym jej znaczeniu. Podczas zajęć mali artyści tworzą, poszukują, eksperymentują oraz bawią się różnymi technikami plastycznymi.

mgr Aleksandra Kowalczyk

Lektor języka angielskiego

Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej oraz kompetencje językowe na poziomie C2 potwierdzone uzyskaniem certyfikatu językowego Cambridge CPE - Certificate of Proficiency in English.

Prowadzę zajęcia Brit Kids i specjalizuję się w nauczaniu dzieci i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z najmłodszymi słuchaczami.

Interesuję się kulturą brytyjską i językiem angielskim od najmłodszych lat, kiedy to moim ulubionym bohaterem literatury brytyjski był słynny detektyw Sherlock Holmes.

Dziś staram się zaszczepić to zainteresowanie już u najmłodszych słuchaczy.

 Katarzyna Gros

 Psycholog

Jestem psychologiem (Uniwersytet Śląski), trenerem umiejętności psychospołecznych (Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”) oraz psychoterapeutą. Studiowałam w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Moimi nauczycielami Psychoterapii Tańcem i Ruchem były m.in.: Joan Chodorow, Karni Ishai, Penelope Best, Sue Curtis, Prof. Bonnie Meekums, Lorna Hauff, Susan Scarth, Jeanette MacDonald, Aleksandra Rayska, Izabela Guzek, Jekatierina Mirlina, Małgorzata Wiśniewska, Zuzanna Pędzich, Justyna Torłop – Bajew, Agnieszka Sokołowska, Ania Kowalska – Catalano.

Swoją wiedzę ciągle poszerzam na różnych szkoleniach. Poznaję i doświadczam też innych podejść psychoterapeutycznych, by rozwijać swój warsztat pracy. Brałam udział w rocznym kursie „Psychoterapia i Poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Tam również kończyłam dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Od 2016 uczestniczę w wykładach oraz seminariach w Instytucie Studiów Kulturowych Raven, w trakcie których poznaję podejście psychoanalizy jungowskiej.

Do tej pory doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywałam m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej, na oddziale dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Chorzowie, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Pracowałam w placówkach oświatowych (przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum), fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Koordynowałam i realizowałam projekty dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Aktywne ciało – Aktywny Umysł Seniora”, „Twórczy Ruch z Dziećmi”.

W gabinecie przyjmuję zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami w komunikacji. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z rodzin zastępczych i adopcyjnych. Przyjmuję dorosłych, którzy doświadczyli kryzysu, traumy, nie potrafia poradzić sobie z jakąś stratą, z wysokim poziomem lęku, stanami depresyjnymi, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, trudnościami wychowawczymi ze swoimi dziećmi.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuję pod superwizją.

Marzena Pawlik

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu.  Uczestniczę w Kursie Psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. 

Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Oddziale Leczenia Nerwic w Katowicach, Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu jak również w Zespole Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie diagnostyki psychologicznej. Pracuje podejściu integracyjnym, pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów. W swojej pracy dostosowuje techniki terapeutyczne do konkretnej osoby oraz jej problemów, biorąc pod uwagę charakter ustalonych wcześniej celów terapii. 

Katarzyna Górska

Logopeda

Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Specjalność – Logopedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończyłam także studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Jestem również certyfikowanym terapeutą ręki I i II stopnia. 

Jako logopeda pracuję z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, dyslalią, afazją, alalią, wadami wymowy, a także z  innymi zaburzeniami rozwojowymi. W czasie zajęć logopedycznych wykorzystuję elementy logorytmiki, integracji sensorycznej, terapii ręki. Istotny jest dla mnie całościowy rozwój dziecka, rozbudzanie ciekawości świata, kreatywności, pozytywnego nastawienia do mówienia i czytania. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z afazją.

Michał Kuśmierski

DIETETYK – KONSULTANT DO SPRAW ŻYWIENIA DZIECI I DOROSŁYCH

Ukończyłem Centrum Nauki i Biznesu w Krakowie na kierunku konsultant d/s żywienia. Jestem trenerem personalnym z kilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w zdrowym odżywianiu i treningu siłowym. Pomagam dzieciom i osobom dorosłym w pokonywaniu problemów żywieniowych, takich jak nadwaga i niedowaga, a także w pozbywaniu się złych nawyków żywieniowych.  Daję wskazówki, jak się odżywiać, by być zadowolonym z własnej sylwetki. Pomagam w odpowiedzi na pytanie: co to jest zdrowe odżywianie się? Układam jadłospisy.

Wyznaję zasadę, że kluczem do sukcesu jest odpowiednio skomponowana dieta i aktywność fizyczna.

Marek Dudek

Coach, Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym coachem i mentorem, w swojej pracy prowadzę także psychoterapię. Ukończyłem m.in. Coaching i Mentoring na  Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Stale podnoszę swoje kompetencje, obecnie jestem uczestnikiem kursu psychoterapii Katowickiego Instytutu Psychoterapii w nurcie Systemowo - Ericksonowskim, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Wiele lat pracowałem jako menedżer w międzynarodowej korporacji i wiem co to stres, wypalenie, mobbing, trudności w relacjach, kryzys w życiu zawodowym i osobistym oraz idąca za tym, potrzeba wprowadzenia w życiu zmian pozwalających na odnalezienie satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Obecnie zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym: prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, life coaching, zajmuję się również doradztwem zawodowym. Obszarem mojej pracy terapeutycznej są zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne i psychosomatyczne. Pomagam radzić sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi, wypaleniem zawodowym, problemami z samooceną, zaniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach.

Moja praca opiera się na wypracowywaniu wspólnie z klientem pozytywnych zmian w życiu, wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu w proces terapeutyczny. 

Prywatnie pozostaje w szczęśliwym związku od 19 lat.
Uwielbiam wędrówki po górach, jazdę na rowerze, narty biegowe i kuchnię sycylijską.